NOVETATS

Centre mèdico-estètic
Centre mèdico-estètic Des d’avui us comuniquem que El saló estètica avancada ha incorporat nova activitat i ara també...

Exfoliació corporal
Exfoliació corporal Aquest estiu prepara la teva pell amb l'exfoliació corporal, renova la teva pell: estimula l'alli...

Termoterapia

Termoterapia

La termoteràpia és l'aplicació amb finalitats terapèutiques de calor sobre l'organisme per mitjà de cossos materials de temperatura elevada, per sobre dels nivells fisiològics. L'agent terapèutic és la calor, que es propaga des del agent tèrmic fins l'organisme, produint en principi una elevació de la temperatura i, com a conseqüència d'aquesta elevació, sorgeixen els efectes terapèutics.

La calor es propaga d'un cos a un altre mitjançant tres mecanismes: La conducció, la calor es propaga per la cessió d'energia cinètica de les molècules calentes a les fredes adjacents.La convenció, és una propagació de calor que es produeix en els fluids per desplaçament del mateix. La radiació, és l'emissió d'energia en forma d'irradiació de longitud d'ona determinada, que depèn de la seva temperatura.

Efectes fisiològics


Els efectes fisiològics d'una aplicació de termoteràpia són molt variats, per exemple:

Sobre la circulació sanguínia, l'efecte més important és el de termoregulació que actua a nivell local produint en un principi una vasoconstricció de breu durada per a continuació produir una vasodilatació amb la qual s'obté una hipertèrmia. A més d'aquesta reacció local, es produirà en tota la superfície corporal una reacció vasomotora.

L'acció profunda de la termoregulació és una hipertèrmia profunda simultània a la superficial. També tindrà una acció reflecteix com a conseqüència de les modificacions vasomotores de l'aplicació local que es reflectirà en zones distals a l'aplicació en forma de hiperèmia, i que produirà uns efectes importants en el nostre organisme, com són la millora de la nutrició cel·lular, un augment de la reabsorció de productes patògens, i una acció bactericida, antiinflamatòria i analgèsica.

Sobre el cor, l'augment de calor produeix taquicàrdia, la tensió arterial es modifica una mica en les aplicacions locals i a mesura que augmenta la zona d'aplicació augmenta també la temperatura de l'estímul i disminueix la pressió sanguínia amb un augment de volum / minut.

Sobre la sang, la calor aplicada disminuirà la coagulació sanguínia, la glucèmia i la viscositat de la sang per que hi ha una aportació limfàtica als teixits.

Sobre l'aparell digestiu, les aplicacions locals de calor disminueixen les secrecions i augmenten el to i la motilitat de la musculatura gàstrica amb una disminució del temps de buidament i augmenta el peristaltisme intestinal (moviment intestinal).

Sobre el sistema respiratori la calor produirà un augment de la freqüència respiratòria i un augment del contingut de vapor d'aigua de l'aire inspirat, que produirà un mecanisme de termoregulació.

Sobre el sistema nerviós els estímuls calents de poca durada augmenten la sensibilitat i els de llarga durada la disminueixen, produint sedació i analgèsia.

A nivell muscular la calor produirà una relaxació muscular, és antiespasmòdic i fa desaparèixer la fatiga, disminueix l'excitabilitat, augmenta l'elasticitat muscular i disminueix el to.

I per últim sobre la pell la calor produirà un augment de la temperatura, amb modificacions locals circulatòries i sudoració. També produirà una major evaporació d'aigua a través de la pell augmentant la seva permeabilitat i una disminució de la sensibilitat de les terminacions nervioses tàctils.

Christina Cosmetics
El Saló
Massada